Hoivapalvelut

Oma koti kullan kallis. Paikka, jossa haluamme elää mahdollisimman laadukasta elämää. Paikka, joka on saattanut muuttua turvattomaksi toimintakyvyn heiketessä. Omaiset saattavat asua kaukana tai ovat vielä työelämän pyörteessä. Kun elämäntilanne muuttuu turvattomuus kasvaa. Älä jää yksin, olemme avuksesi.

Tärkeät arvomme ovat luottamus, yksilöllisyys sekä ammattitaito, jotka ohjaavat toimintaamme. Olemme vahva yhtenäinen tiimi, joka koostuu sairaanhoitajista, lähihoitajista sekä hoiva-avustajista. Työyhteisöömme kuuluvat myös tukipalveluiden henkilöstöä, jotka auttavat sinua kodinhoidollisissa askareissa. Suunnittelemme palvelut kanssasi, jotta voit kokea eläväsi omanlaistasi elämää, omassa kodissasi. Palvelumme on mahdollista tilata myös yksityisesti, mikäli käytössäsi ei ole palveluseteliä.

Me tuemme, autamme ja kannustamme.

Kotihoidon palveluseteli

Kauttamme on mahdollista saada kotihoidon palvelustelipalveluita Janakkalan, Riihimäen sekä Hyvinkään alueille. Palvelustelin palvelut ovat samankaltaiset kuin hyvinvointialueen järjestämässä kotihoidossa.

Palvelusetelin sisällön määrittelee hyvinvointialueen asiakasohjaus, jotka tekevät kotiisi palveluntarpeen arvioinnin.

Voit valita meidät palvelutuottajaksesi, jos saat käyttöösi kotihoidon palvelusetelein tilapäiselle tai säännölliselle palvelulle.

Palvelusetelin tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Tervetuloa asiakkaaksemme.

Kotiapupalvelun palveluseteli

Olemme kotiapupalvelusetelin tuottaja Hyvinkään, Nurmijärven, Järvenpään, Tuusulan, Mäntsälän alueella. Voit valita meidät palvelusetelin tuottajaksi, mikäli sinulle myönnetään kotiapupalvelun palveluseteli. Palvelun aloittaminen edellyttää aina Keski-Uudenmaan kuntayhtymän työntekijän toimesta tehtyä palvelutarpeen arviointia sekä sitä, että asiakkaalta on saatu tarvittavat tulotiedot. Palvelusetelin tarkoituksena tarkoituksena on tukea toimintakykyä sekä arjessa selviytymistä. Palvelun myöntämisen lähtökohtana on sosiaalinen yhdessä toimiminen ja mukana oleminen. Tavoitteena on ylläpitää asiakkaan toimintakykyä osallistumalla asiakasta hänen voimavarojensa puitteissa. Esimerkiksi asiakkaan kanssa käydään yhdessä kaupassa puolesta asioinnin sijaan. Kotiavun palvelusetelillä on mahdollista saada apua ruuanvalmistamiseen, vaatehuollon toteuttamiseen, asiointiin ja saattoon sekä ulkoilussa avustamiseen.

Delera Oy:n rekisteröidyt ja yksityiset ilmoituksenvaraisen kotihoidon sosiaalipalvelut sekä tukipalvelut

Kotihoito sekä tukipalvelut saatavana seuraavilta alueilta:
Janakkala, Riihimäki, Loppi, Hausjärvi, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Helsinki, Vantaa sekä Espoo.

Kotihoidon palvelu sisältävät:

  • Hoito ja huolenpito
  • Mittaukset sekä verinäytteiden otto kotona
  • Toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävä ja ylläpitävä toiminta
  • Kotikuntoutus

Tukipalvelumme arjen asioiden hoitoon:

Kauppakäynti asiakkaalle. Huolehdimme myös tarvittaessa vanhojen ruokien hävityksen. Kauppakäynnin jälkeen laitamme tavarat myös jääkaappiin.

Huolehdimme asiakkaan pyykkihuollosta asiakkaan kanssa sopien. Myös petivaatteiden vaihdossa avustamme.

Kaikki kodin siivoukset ylläpitosiivouksesta vaativampiin raivaussiivouksiin.

Lähdemme tukihenkilöksi asiointikäynneille asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kannustamme, ohjaamme ja vahvistamme asiakkaan halua ja valmiuksia toimia omassa elämässä. Asiakkaan kuulluksi tulemista, tuetaan vaikuttamista sekä tietoisuutta asiakkaan omista vaikuttamisen mahdollisuuksista.

Saattajamme on mukana koko sovitun ajan. Saattoreissu tehdään taksia käyttäen. Asiakkaan tulee varmistua siitä, että hänellä on riittävästi rahaa mukana taksimatkoja varten. Saattaja tilaa taksin, jos näin sovitaan.

Asiakkaan kotiin tulee tuttu hoitaja omaisen vapaan ajaksi ja huolehtii asiakkaan päivittäisestä avusta.

Asiakkaan päivittäisissä elämäänsä kuuluvissa asioissa avustaminen.

Hinnastomme

Yksilöllistä, luotettavaa hoiva – ja siivouspalvelua kotiisi.

Hoivapalvelu 44 €/h
Sairaanhoitaja 60 €/h
Tukipalvelut sekä siivouspalvelut 38 €/h

Hoivapalvelu 42 €/h Sairaanhoitaja 58 €/h Tukipalvelut sekä siivouspalvelut 38 €/h
Hoivapalvelu 40 €/h Sairaanhoitaja 58 €/h Tukipalvelut sekä siivouspalvelut 38 €/h

Yleisimpiä kysymyksiä

Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville.

Palvelusetelin saaminen edellyttää, että hyvinvointialueesi sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja, joka arvioi palvelun tarpeen. Hyvinvointialue myöntää palvelusetelin ja määrittelee palvelustelin sisällön ja antaa myös lisätietoja palvelusetelistä. Lisätietoja tai apua voit kysyä myös meiltä numerosta 050 363 2186.

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka hyvinvointialueen kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto hyvinvointialueen tuottamalle palvelulle.

Palveluseteli ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi

  • kiireellisessä hoidossa
  • tahdosta riippumattomassa hoidossa

Hyvinvointialue päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Jos asiakas ei halua käyttää palveluseteliä, hyvinvointialueen on ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Palveluseteli voi olla

  • kaikille käyttäjille samansuuruinen tai
  • tulosidonnainen eli sen arvo riippuu asiakkaan tuloista


Palvelusetelin on katettava kustannukset kokonaan palveluissa, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan asiakkaalle maksuttomia.

Jos palvelu maksaa vähemmän kuin asiakkaan saaman palvelusetelinarvo on, hyvinvointialue maksaa palvelusetelillä palvelujen tuottajan ja asiakkaan sopiman hinnan.

Kotitalousvähennys on verotuksessa hyödynnettävä etu, kun ostat palveluita yksityisesti. Kotitalousvähennys on tärkeää muistaa myös ikääntyneiden palveluita ostettaessa. Kotitalousvähennyksen saa hakea kotiin tuotettavista palveluista, myös tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä. Voit hyödyntää kotitalousvähennyksen sekä arvonlisäverollisista ja arvonlisäverottomista palveluista. Palveluseteli tai maksusitoumus estää kotitalousvähennyksen. Jos kunta on antanut palvelusetelin tai muun maksusitoumuksen tehtyyn työhön, kotitalousvähennystä ei saa edes itse maksetusta osasta. Palveluseteli tai maksusitoumus estää vähennyksen, vaikka seteliä ei edes käyttäisi. Hyvinvointialueen palvelut eivät oikeuta vähennykseen.

Hyvinvointialue pitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Voit olla myös suoraan meihin yhteydessä, kun saat palvelustelin. Tiedot hinnoista ja palveluista on saatavilla sivuillamme www.delera.fi sekä hyvinvointialueesi internetsivuilla.

Aluehallintovirasto hyväksyy terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujentuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää. Delera on aluehallintoviranomaisen hyväksymä yksityisten palveluiden tuottaja.

Mikäli palveluselin kriteerit eivät täyty ja tarvitset apua arkeesi, sinulla on mahdollista tilata myös yksityisesti, kun asuinkuntasi on seuraavilta alueilta. Janakkala, Riihimäki, Loppi, Hausjärvi, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen, Helsinki, Vantaa sekä Espoo.

Olemme 100 % kotimainen yritys

Tilaamalla meiltä tuet suomalaista työllisyyttä.